นโยบายความเปลี่ยนส่วนตัว

บริษัท พีจีสล็อตออนไลน์  ทางเราได้ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือกับลูกค้าและคู่ค้า บริษัท จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์ทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจัดให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัท ทำการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บ PGSLOT ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสิทธิและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การรักษาความลับตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน โดยเว็บ PGSLOT ของเรา จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เว็บ PGSLOT  มีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นที่เข้ามาใช้บริการกับเว็บของเรา เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อใจว่าเข้ามาเล่นกับเรา ไว้ใจได้อย่างแน่นอน ข้อมูลส่วนบุคคลไม่หลั่วไหล ออกไป และจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของ ลูกค้าเป็นอันเด็ดขาด

2.ข้อมูลที่ได้มา

เว็บพีจีสล็อตของเรา มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยกระบวนการต่อไปนี้

2.1  บริการเว็บอื่นๆที่นอกเหนือจากเว็บของเรากำหนดนั้น เช่น เกมส์บริการอื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดยเว็บของเราหรือในเครือเว็บของเรา ซึงไม่ได้ระบุและแจ้งลูกค้าอย่างชัดเจน จะอยู้ภายใต้ข้อบังคับนโยบายนี้

2.2  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับเว็บของเราได้มาจากเว็บในเครือของเรา

2.3 ข้อมูลที่เราได้รับมาจากบุคคลที่สามตัวแทน หรือเว็บในเครือค่ายที่ให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น

2.4 ข้อมูลจากบุคคลที่เข้ามาทดลองเล่นเกมส์จากเว็บไซต์ของเรา เช่น ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและที่อยู่ไอพี (IP Address) ผ่านการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต วันที่และเวลาของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชมขณะเข้าเว็บไซต์ และที่อยู่ของเว็บไซต์ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับเว็บไซต์ของเรา

2.5 พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์โดยจะมีการเก็บ login การใช้งานของท่าน

3.การใช้งานข้อมูลที่ได้มา

เว็บของเรานั้นเก็บข้อมูลของผู้เล่นก็เพราะว่าเรา อยากเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ ว่าเราต้องพัฒนาสิ่งไหน เพื่อจะได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของเว็บเรา  โดยมีดังนี้

1.วิเคราะห์ข้อมูลการลงเงินเดิมพันของผู้เข้ามาเล่น ว่าเป็นไปในทางใด และเป็นอย่างไร และเกมส์ที่ลูกค้าชอบเข้ามาเล่น มากที่สุด รวมไปถึงการเติมเงินเข้ามาเล่น เวลาไหน และ ทุกคนชอบเข้ามาเล่นพร้อมมากสุดที่เวลาใด เพราะทางเว็บของเราได้เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อที่จะได้ ให้บริการ ลูกค้าได้อย่างเต็มที่

2.การปฎิบัติตามข้อบังคับางกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องการเล่นพนันออนไลน์

3.การสร้างโปรโมชั่นและกิจกรรมในเว็บที่เราจะต้องจัดขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการเว็บของเราเป็นประจำ

4.การวิเคราะห์การเข้าใช้งาน และการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ที่เข้ามาใช้งาน จะได้วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดต่อไป

5.ข้อมูลลูกค้าที่เรานำมาวิเคราะห์ก็เพื่อ เว็บของเราอยากตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ว่าลูกค้าต้องการอะไร และติดขัดในด้านไหน เว็บของเราจะได้ พัฒนาและแก้ไขให้เร็วที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้เล่นเว็บของเรา ได้อย่างเต็มที่

4.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เว็บไซต์ของเรา จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ อีเมล และด้วยวิธีการอื่นใด รวมถึงการดำเนินการด้านการตลาดแบบตรง เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของบริษัทผ่านการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

5.การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ pgslot ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เบไซต์จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ pgslot ของเรา